Att göra en skadeanmälan

Om du har en giltig Avbeställningsförsäkring kan du göra en skadeanmälan direkt på internet.
Du kan välja att fylla i anmälan på antingen svenska eller engelska genom att välja webbplats för anmälan nedan.
Du kan lägga upp stödjande dokument eller information som en del av din skadeanmälan.
Vårt mål är att hantera din skadeanmälan inom 10 arbetsdagar efter mottagandet. Under den här tiden kan vi behöva kontakta dig via e-post för att begära ytterligare information eller dokument. Om du behöver kontakta oss under den här tiden, ska du ange ditt referensnummer på all korrespondens.
Om din skadeanmälan godkänns, kommer betalning att ske via en banköverföring till ditt angivna konto.

Making a Claim

If you have a valid Missed Event Insurance policy you can submit a claim online immediately.
You can choose to complete your claim in either Swedish or English by selecting your preferred claims site below.
You can upload any supporting documents or information as part of your claim.
We aim to handle your claim within 10 working days of receipt. During this time we may need to contact you by email to request further information or documents. If you need to contact us during this time please quote your claim reference number on all correspondence.
If your claim is successful, payment will be made via bank transfer to your nominated account.