Slik sender du inn et krav

Hvis du har en gyldig Billettforsikring for tapt arrangement, kan du umiddelbart sende inn et krav.
Du kan velge å fylle ut kravet ditt på enten norsk eller engelsk ved å velge foretrukket kravsted nedenfor.
Du kan laste opp eventuelle støttedokumenter eller informasjon i forbindelse med kravet ditt.
Vi har som mål å behandle kravet ditt innen 10 arbeidsdager etter mottak. I denne tiden kan vi trenge å kontakte deg via e-post for å be om mer informasjon eller flere dokumenter. Hvis du trenger å ta kontakt med oss i denne perioden, ber vi deg legge ved referansenummeret for ditt krav i all korrespondanse.
Hvis kravet ditt godkjennes, vil betalingen overføres via bankoverføring til din angitte konto.

Making a Claim

If you have a valid Missed Event Insurance policy you can submit a claim online immediately.
You can choose to complete your claim in either Norwegian or English by selecting your preferred claims site below.
You can upload any supporting documents or information as part of your claim.
We aim to handle your claim within 10 working days of receipt. During this time we may need to contact you by email to request further information or documents. If you need to contact us during this time please quote your claim reference number on all correspondence.
If your claim is successful, payment will be made via bank transfer to your nominated account.