Fremsættelse af krav

Hvis du har en gyldig Billetforsikring, kan du indsende en skadesanmeldelse online med det samme.
Du kan vælge at udfylde din skadesanmeldelse på enten dansk eller engelsk ved at vælge det relevante websted for skadesanmeldelse nedenfor.
Du kan uploade dokumenter eller information som en del af din skadesanmeldelse.
Vi bestræber os på at behandle din skadesanmeldelse inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Under behandlingen kan det blive nødvendigt at kontakte dig via e-mail for at få mere information eller flere dokumenter. Hvis du har brug for at kontakte os i denne periode, bedes du oplyse dit skadesanmeldelsesnummer ved alle henvendelser.
Hvis din skadesanmeldelse accepteres, vil betaling finde sted via bankoverførsel til det kontonummer, du har angivet.

Making a Claim

If you have a valid Missed Event Insurance policy you can submit a claim online immediately.
You can choose to complete your claim in either Danish or English by selecting your preferred claims site below.
You can upload any supporting documents or information as part of your claim.
We aim to handle your claim within 10 working days of receipt. During this time we may need to contact you by email to request further information or documents. If you need to contact us during this time please quote your claim reference number on all correspondence.
If your claim is successful, payment will be made via bank transfer to your nominated account.